Audi AI - Inteligence a interakce

audi-a-i

Audi ElAIne a Audi AIcon jsou dva koncepční automobily, které již svými názvy poukazují na novou zkratku ze dvou písmen, symbolizující celý soubor inovativních technologií Audi v oblasti mobility.


Audi AI je novou šifrou pro velký počet inovativních systémů, které řidiči usnadňují řízení a zároveň mu nabízejí nové možnosti pro trávení času v automobilu. Audi AI k tomu účelu využívá také strategie a technologie z oblastí umělé inteligence a strojového učení.

Systémy Audi AI jsou schopné se učit a myslet, zároveň přistupují k plnění svých úkolů předvídavě a individuálně. Díky Audi AI získají modely se čtyřmi kruhy inteligenci a doslova schopnost vcítění se. Budou schopny nepřetržitě komunikovat se svým okolím a cestujícími, a ještě lépe než dosud tak vycházet vstříc jejich osobním potřebám.

Svoboda v silniční dopravě
Audi AI navazuje na mnohaleté zkušenosti značky s autonomní jízdou u koncepčních vozů Audi. Nová značka sdružuje inovativní systémy a technologie Audi, které vykazují elektronicky fundovanou inteligenci. Audi AI vytváří nový prostor pro svobodu řidiče a cestujících zjednodušováním obsluhy automobilu a vztahů s ostatními účastníky silničního provozu. Významnou roli přitom hrají také různé prvky umělé inteligence - jak při vývoji nových inteligentních, empatických systémů, tak i během jejich pozdějšího používání. Audi za tím účelem vyhodnocuje různé přístupy a metody strojového učení.

Automatizovaná jízda - od asistenčních funkcí až k autonomii
Technika, která se již dávno etablovala v železniční a dokonce i letecké dopravě, vstupuje v oblasti automobilové dopravy teprve na práh realizovatelnosti. Audi má v oblasti autonomní jízdy vedoucí postavení a s novou generací své vlajkové lodi A8 představuje první sériově vyráběný model na světě, který byl vyvinut pro vysoce automatizovanou jízdu na tzv. úrovni 3.

Co znamená toto zařazení? V mezinárodním měřítku se v oboru automobilové techniky používá k definování automatizované jízdy stupnice s pěti úrovněmi. Tuto stupnici vyvinula americká organizace pro normalizaci SAE.

• Úroveň 1, asistovaná jízda: Asistenční systém může převzít řízení vozidla v podélném nebo příčném směru. Řidič je jím podporován, zůstává však odpovědný za řízení a musí být připraven v případě potřeby okamžitě řízení převzít. Ukázkou systému úrovně 1 ve vozech Audi je například adaptivní tempomat ACC (adaptive cruise control).

• Úroveň 2, částečně automatizovaná jízda: Řidič může v některých případech předat systému nepřetržité řízení v podélném i příčném směru, avšak musí trvale sledovat jízdní situaci a v případě potřeby převzít řízení. Je tedy neustále odpovědný za řízení. Příkladem je asistent pro jízdu v dopravní koloně ve vozech Audi, který automaticky zpomaluje a zrychluje v popojíždějící dopravě při rychlosti jízdy až 65 km/h a na silnicích v dobrém technickém stavu přechodně přebírá také řízení.

• Úroveň 3, vysoce automatizovaná jízda: Řidič již nemusí trvale sledovat řízení vozidla v podélném a příčném směru a může se věnovat vedlejším činnostem podporovaným výbavou vozidla. Systém automaticky rozpozná hranici, kdy již provozní podmínky neodpovídají rozsahu jeho funkčnosti. V tomto případě vyzve automobil v několikasekundovém předstihu řidiče, aby převzal řízení vozidla. Tato kritéria splňuje funkce autonomní jízdy v dopravní koloně (Audi AI traffic jam pilot), nabízená v novém modelu Audi A8.
• Úroveň 4, zcela automatizovaná jízda: Systémy s funkčností úrovně 4 již nevyžadují žádnou podporu ze strany řidiče, jsou však omezeny pro určitou funkční oblast - například pro jízdu na dálnici nebo v parkovací budově. Zde může řidič předat systému kompletní úkol řízení. Řízení opět převezme zpět až v situaci, kdy vozidlo opustí definovanou oblast pro zcela automatizovanou jízdu. Pokud řidič nereaguje, rozhodne se systém pro bezpečné řešení, například s vozidlem zajede do odstavného pruhu a tam zastaví. Dalším příkladem takového systému jsou robotizovaná vozidla taxislužby v centrech měst, která zajišťují kompletní řízení vozidla při jízdě omezenou rychlostí a na vyhrazené trase.

• Úroveň 5, autonomní jízda: Automobil převezme kompletní kontrolu nad řízením vozidla v podélném i příčném směru. Systémy úrovně 5 nevyžadují v žádné situaci pomoc řidiče. Zde je možné také upustit od ovládacích prvků, jako jsou pedály a volant.


Pro vývojáře Audi v oblasti zcela a vysoce automatizované jízdy jde v praxi o důsledné a rychlé rozšiřování oblastí a situací pro využívání jízdních funkcí úrovní 3 a 4. Chtějí tak zákazníkům poskytnout maximální svobodu, aby mohli nově získaný čas využívat pro sebe.