Auta mohou být pro práci přínosné

range_01

 


Studie, vypracovaná na základě průzkumu mezi více než 900 generálními řediteli, řediteli a řídicími pracovníky ze společností po celém světě, hledala optimální prostředí, které by inspirovalo kreativní myšlení. 

Studie došla k závěru, že 84 % pracovníků ve vedoucích funkcích je přesvědčeno o důležité roli, kterou hraje jejich prostředí pro spuštění procesu kreativního myšlení. Respondenti označili za důležité podmínky pro vznik kreativního prostředí komfortní sezení, přirozené světlo a nepřítomnost hluku. Pocit pohodlí a nepřítomnost stresu jsou považovány za nezbytné psychologické předpoklady pro vznik nejlepších nápadů. 

Téměř jeden z deseti dotazovaných vedoucích pracovníků uvedl, že více než 25 % svého pracovního týdne tráví v autě. Sir Cooper k tomu poznamenal: „Zjištění této studie naznačují, že automobily představují příležitost k vytvoření správných psychologických i fyzických podmínek pro kreativitu. Kreativní nápady často dostáváme v době, kdy je nejméně očekáváme – když o problému nepřemýšlíme.“ 

Gerry McGovern, šéfdesignér značky Land Rover, vysvětlil, že interiér modelu Range Rover byl navržen právě s ohledem na tuto skutečnost: „Pro Range Rover jsme navrhli interiér, který odráží potřeby našich zákazníků. Řád a vizuální logika v uspořádání interiéru podporuje klid a vyrovnanost, a to vytváří onen pocit povznesení, jímž je Range Rover proslulý. Je to něco, co vytváří dokonale příjemný pocit. Pocit bezpečí uvnitř vozu a izolace od ruchu a hluku vnějšího světa je zároveň doplněn spojením s tímto světem prostřednictvím obrovského panoramatického střešního okna, které přivádí do interiéru maximální možné množství přirozeného světla.“ 

Více informací o historii designu modelu Range Rover naleznete kliknutím 
zde.