Nissan vyvíjí systém napájený palivovým článkem

nissan_clanek

Něco o elektrickém článku na biopalivo


Elektrický článek na biopalivo vyrábí elektrickou energii prostřednictvím generátoru SOFC, do kterého proudí bioetanol z nádrže vozidla. Elektrický článek na biopalivo spotřebovává kyslík z ovzduší a vodík, který se z paliva odlučuje v reforméru. Následnou elektrochemickou reakcí pak vzniká elektřina, která pohání vozidlo.


 


Na rozdíl od běžných systémů využívá elektrický článek na biopalivo technologii SOFC. Vozidlo je tak díky větší energetické účinnosti schopné dosáhnout podobného dojezdu, jakým disponují vozy se spalovacími motory (přes 600 km). Díky elektrickému článku vůz navíc disponuje vlastnostmi, které jsou specifické pro elektrický pohon. Řidič si tak může užít slastí a pohodlí, jako je tichá jízda, lineární nárůst výkonu a razantní zrychlení, tedy vlastností, které jsou typické pro čistokrevné elektromobily (EV).


 


Palivové články spotřebovávají chemické látky, které reagují s kyslíkem a neuvolňují přitom škodlivé vedlejší produkty. Paliva na bázi bioetanolu, včetně paliv vyrobených z cukrové třtiny a kukuřice, jsou v zemích Severní i Jižní Ameriky a Asie běžně k dispozici. Elektrický článek na biopalivo může díky provozu na bioetanol nabídnout dopravu, která nezatěžuje životní prostředí. Představuje též podporu už existující infrastruktury a umožňuje lokální výrobu energie.


 


Při výrobě elektrické energie produkuje palivový článek emise obvykle v podobě CO2. Pokud systém využívá bioetanol, dosahuje se neutrální bilance CO2.Ta je dosažena pěstováním cukrové třtiny s následnou výrobou biopaliva. Dochází tak k „neutrálnímu koloběhu uhlíku“, při kterém se množství CO2 v ovzduší nenavyšuje vůbec, nebo jenom nepatrně.


 


Budoucnost elektrického článku na biopalivo


V budoucnu se elektrický článek na biopalivo stane uživatelsky ještě přívětivějším. Se směsí etanolu a vody se manipuluje lépe a bezpečněji než s většinou ostatních paliv. To eliminuje bariéru spočívající v nutnosti budování zcela nové infrastruktury, a přináší to tak velký potenciál pro růst trhu.


 


Provozní náklady budou velice nízké – v zásadě srovnatelné s dnešními elektromobily, což pomůže společnosti i firmám. Díky rychlému tankování a velkému výkonu je totiž elektrický článek na biopalivo ideální pro široké spektrum zákazníků a najde uplatnění v celé řadě služeb, do níž patří například i rozvážka chladicími vozy.


 


Snaha o společnost s nulovými emisemi


Ve snaze o automobilový svět s nulovými emisemi a s nulovým počtem smrtelných nehod společnost Nissan i nadále podporuje rozvoj inteligence vozidel a jejich elektrifikaci. Příslib značky Nissan zní „Vzrušující inovace“ a přichází ruku v ruce s „Inteligentní mobilitou Nissan“. Ta se soustředí na způsob, jak jsou vozidla napájena, poháněna a stávají se součástí společnosti díky příjemnějšímu zážitku z jízdy.


 


Elektrický článek na biopalivo umožní realizovat koncept s názvem „Nissan Intelligent Power“, který vedle vyšší účinnosti a rozsáhlejší elektrifikace vozidel následuje i cestu požitku z jízdy. Do tohoto konceptu patří rovněž elektromobily s akumulátory, modely „Nissan Leaf“, „Nissan e-NV200“ a systém „e-Power“, jehož pohon se skládá z exkluzivního vysokokapacitního motoru a z generátoru elektrické energie.


 


Společnost Nissan bude svým zákazníkům i nadále nabízet hodnotu, která tkví jak v používání systémů umožňujících získávat elektrickou energii z rozmanitých druhů paliva, tak v řešení otázek spojených s infrastrukturou dodávek energie v každé oblasti světa.