BMW Group podepisuje přímou dohodu s dodavateli čipů o zajištění dodávek

P90437431-lowRes-the-first-ever-bmw-i

BMW Group hledá nové způsoby spolupráce s dodavateli a v případě strategicky důležitých komponentů se více zapojuje do dodavatelské sítě. Za účelem dlouhodobého zajištění dodávek polovodičů uzavřela společnost přímou dohodu se společností INOVA Semiconductors, která se zabývá vývojem high-tech mikročipů, a společností Globalfoundries, výrobcem funkčních polovodičů. Tato dohoda zaručuje BMW Group dodávky několika milionů mikročipů ročně. Mikročipy budou použity v inteligentní LED technologii ISELED, na jejímž vývoji se BMW Group podílela a která bude poprvé použita v BMW iX a následně rozšířena do dalších modelů. Dodávky BMW iX zákazníkům byly zahájeny počátkem listopadu. 


„Prohlubujeme partnerství s dodavateli v klíčových bodech naší dodavatelské sítě a synchronizujeme plánování kapacit přímo s výrobci a vývojáři polovodičů. To zvyšuje spolehlivost plánování a transparentnost potřebných objemů pro všechny zúčastněné a zajišťuje naše potřeby v dlouhodobém horizontu,“ říká Dr. Andreas Wendt, člen představenstva BMW AG odpovědný za nákup a dodavatelskou síť. „Tato průkopnická dohoda představuje další logický krok k vyváženějšímu a proaktivnějšímu zajištění našich budoucích dodávek.“


Tato dohoda je příkladem závazku vytvořit pevnější partnerský přístup k dodavatelskému řetězci s cílem obnovit rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou po čipech v automobilovém průmyslu, jakož i úsilí o další urychlení technologických inovací.


„Tato dohoda přímo s OEM výrobcem pro nás jako výrobce polovodičů představuje zcela jistě novou oblast,“ říká Robert Kraus, generální ředitel společnosti INOVA Semiconductors. „Pevně však věříme, že nám tento inovativní přístup k partnerství v celém výrobním řetězci pomůže dosáhnout našich cílů: Tímto způsobem můžeme zabezpečit dodávky pro naše koncové zákazníky a zajistit vysokou spolehlivost plánování v průběhu dlouhých výrobních cyklů čipů. Je to skutečná výhra pro všechny.“


„Společnost Globalfoundries je odhodlána budovat pevnější vztahy s automobilovým průmyslem, aby mohla přinášet inovace a reagovat na rostoucí poptávku po pokrokových čipech,“ říká Mike Hogan, senior viceprezident a generální ředitel divize Automotive, Industrial and Multi-market společnosti Globalfoundries. „Tato dohoda s BMW Group a společností INOVA ukazuje, jak tyto společnosti spolupracují na vývoji inovativní inteligentní LED technologie pro nové BMW iX a na vývoji nových technologií pro automobily budoucnosti.“


Několik tisíc polovodičů na automobil.
V závislosti na možnostech výbavy obsahuje každý automobil několik tisíc polovodičů, které jsou nezbytné pro všechna elektronická zařízení. Slouží k různým funkcím – v počítačích provádějí aritmetické a řídicí úlohy, ukládají data nebo dokonce zpracovávají více úloh najednou. Podíl elektronických součástek ve vozidlech se bude v budoucnu pravděpodobně dále zvyšovat.